NASZA OFERTA

Nasze instalacje dla klientów biznesowych uniezależniają od postępujących wzrostów cen energii. Udział kosztów wytworzenia produktu lub usługi ma fundamentalne znaczenie dla każdego biznesu. Wg Instytutu Energii Odnawialnej, począwszy do 2019 podmioty działające na terenie Polski, będą zmagać się ze wzrostem kosztów zakupu energii na poziomie od 20% do 60%.

 Czynnik ten będzie miał fundamentalne znaczenie dla polityki kosztowej oraz skali rentowności. Jedną z form zabezpieczenia się przed obniżeniem rentowności na skutek wzrostu kosztów energii elektryczne, jest wprowadzenia rozwiązań zmierzających do samowystarczalności lub skutecznego ograniczenia zakupu drogiej energii elektrycznej. Fotowoltaika dla biznesu to zdecydowanie najkrótszy czas zwrotu z inwestycji, ze względu na szczytową moc produkcji oraz wykorzystanie energii przypadające w trakcie dnia. 

Oszczędności w postaci energii niewykorzystanej podczas dni wolnych można odsprzedać do sieci energetycznej, generując dodatkowy przychód.

Zanieczyszczenie powietrza, wzrost cen energii elektrycznej oraz niespełnianie obowiązujących warunków technicznych przez obiekty istniejące, determinują działania mające na celu znalezienie wydajnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, zapobiegających pogłębianiu się tych problemów.

Jedną z dostępnych możliwości jest przeprowadzenie szeroko rozumianej termomodernizacji obiektów już istniejących, które ze względu wiek oraz stan techniczny, nie są zgodne z obecnymi wymaganiami dotyczącymi wartości współczynnika przenikania ciepła oraz maksymalnego rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną.

Termomodernizacja polega na zmniejszeniu zużycia energii potrzebnej do ogrzania lub chłodzenia budynku i podgrzania wody użytkowej. W celu doboru najbardziej efektywnego zakresu prac termomodernizacyjnych oraz technologii, należy przeprowadzić audyt energetyczny. Końcowy raport przygotowywany dla klienta ujawnia faktyczny stan budynku, jego charakterystykę energetyczną oraz określa koszty termomodernizacji.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych pozwoliła z spojrzeć na rynek    OZE i szeroko rozumiany rynek motoryzacyjny z totalnie  odmiennej perspektywy. Model upowszechniania samochodów elektrycznych oraz połączony z tym system premii dla posiadaczy indywidualnych oraz firmowych, jest zapowiedzią rewolucji, która rozpoczęła się na polskich drogach. Samochody elektryczne przestają być kaprysem ludzi zamożnych. Są realną alternatywa dla każdego użytkownika dróg.

Car Port  PV to system wiat samochodowych, który może być wznoszony na dowolnym terenie. Konstrukcja poszycia zadaszenia, zakłada wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, które chronią przed deszczem, zapewniają odpowiednie zacienie, ale przede wszystkim odpowiadają za produkcję czystej i taniej energii elektrycznej. Energia ta może zostać wykorzystana w dowolny sposób.

Car Port PV jest modelem optymalizacji kosztów dla przedsiębiorców, zwracającyvh się w stronę elektromobilności.

Naturalnym uzupełnieniem Car Portu mogą być ładowarki do obsługi pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym typu plug-in. Rozwiązania będące stałym elementem krajobrazu w innych europejskich krajach, stają się również polskim standardem.

Nasze instalacje dla klientów biznesowych uniezależniają od postępujących wzrostów cen energii. Udział kosztów wytworzenia produktu lub usługi ma fundamentalne znaczenie dla każdego biznesu. Wg Instytutu Energii Odnawialnej, począwszy do 2019 podmioty działające na terenie Polski, będą zmagać się ze wzrostem kosztów zakupu energii na poziomie od 20% do 60%.

 Czynnik ten będzie miał fundamentalne znaczenie dla polityki kosztowej oraz skali rentowności. Jedną z form zabezpieczenia się przed obniżeniem rentowności na skutek wzrostu kosztów energii elektryczne, jest wprowadzenia rozwiązań zmierzających do samowystarczalności lub skutecznego ograniczenia zakupu drogiej energii elektrycznej. Fotowoltaika dla biznesu to zdecydowanie najkrótszy czas zwrotu z inwestycji, ze względu na szczytową moc produkcji oraz wykorzystanie energii przypadające w trakcie dnia. 

Oszczędności w postaci energii niewykorzystanej podczas dni wolnych można odsprzedać do sieci energetycznej, generując dodatkowy przychód.

Zanieczyszczenie powietrza, wzrost cen energii elektrycznej oraz niespełnianie obowiązujących warunków technicznych przez obiekty istniejące, determinują działania mające na celu znalezienie wydajnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, zapobiegających pogłębianiu się tych problemów.

Jedną z dostępnych możliwości jest przeprowadzenie szeroko rozumianej termomodernizacji obiektów już istniejących, które ze względu wiek oraz stan techniczny, nie są zgodne z obecnymi wymaganiami dotyczącymi wartości współczynnika przenikania ciepła oraz maksymalnego rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną.

Termomodernizacja polega na zmniejszeniu zużycia energii potrzebnej do ogrzania lub chłodzenia budynku i podgrzania wody użytkowej. W celu doboru najbardziej efektywnego zakresu prac termomodernizacyjnych oraz technologii, należy przeprowadzić audyt energetyczny. Końcowy raport przygotowywany dla klienta ujawnia faktyczny stan budynku, jego charakterystykę energetyczną oraz określa koszty termomodernizacji.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych pozwoliła z spojrzeć na rynek    OZE i szeroko rozumiany rynek motoryzacyjny z totalnie  odmiennej perspektywy. Model upowszechniania samochodów elektrycznych oraz połączony z tym system premii dla posiadaczy indywidualnych oraz firmowych, jest zapowiedzią rewolucji, która rozpoczęła się na polskich drogach. Samochody elektryczne przestają być kaprysem ludzi zamożnych. Są realną alternatywa dla każdego użytkownika dróg.

Car Port  PV to system wiat samochodowych, który może być wznoszony na dowolnym terenie. Konstrukcja poszycia zadaszenia, zakłada wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, które chronią przed deszczem, zapewniają odpowiednie zacienie, ale przede wszystkim odpowiadają za produkcję czystej i taniej energii elektrycznej. Energia ta może zostać wykorzystana w dowolny sposób.

Car Port PV jest modelem optymalizacji kosztów dla przedsiębiorców, zwracającyvh się w stronę elektromobilności.

Naturalnym uzupełnieniem Car Portu mogą być ładowarki do obsługi pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym typu plug-in. Rozwiązania będące stałym elementem krajobrazu w innych europejskich krajach, stają się również polskim standardem.