NASZA OFERTA

Począwszy od wejścia Polski do UE obserwujemy nieustanny proces modernizacji sektora AGRO, który przejawia się upowszechnianiem nowoczesnych maszyn oraz urządzeń rolniczych. Procesowi modernizacji towarzyszy również optymalizacja kosztów, wpływających na konkurencyjność danego gospodarstwa.

Instalacja fotowoltaiczna zaprojektowana dla sektora AGRO oraz zamontowana na budynkach technicznych, inwentarskich i gospodarskich, generuje realne oszczędności ograniczając koszty zużycia energii elektrycznej.

Sektor AGRO, to potrzeby energetyczne generowany 365 dni w roku oraz konieczność ich zaspokojenia. Instalacja fotowoltaiczna statyczna oraz mobilna, rozwiązuje problem długotrwałego zapotrzebowania na energię elektryczną, niwelując potrzebę wykorzystywania spalinowych agregatów prądotwórczych.