sun for you

Naszą misją jest tworzenie i realizacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze wykorzystania i upowszechniania alternatywnych źródeł energii oraz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Wierzymy, że nasza praca na rzecz upowszechniania energii czerpiącej swoją moc ze słońca, wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Wyznawane przez nas wartości oparte na nowoczesności, jakości, odpowiedzialności i dopasowaniu wcielamy w życie uwzględniając potrzeby klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych. Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania, oddając do dyspozycji klientów nasze doświadczenie, know-how, umiejętność poszukiwania nowoczesnych i wydajnych rozwiązań.

Naszym celem jest pozycja wiodącej firmy na rynku instalacji fotowoltaicznych oraz utrzymanie pozycji lidera w budowie elektrowni fotowoltaicznych. Realizujemy ten cel poprzez zmniejszenie kosztów wytworzenia produktu lub usługi dzięki naszej technologii. Wzrost kosztów zakupów energii elektrycznej ma fundamentalne znaczenie dla polityki kosztowej oraz skali rentowności każdej firmy. Jedną z form zabezpieczenia się przed obniżeniem dochodów na skutek wzrostu kosztów energii elektrycznej jest wprowadzenie rozwiązań zmierzających do samowystarczalności lub skutecznego ograniczenia zakupu drogiej energii elektrycznej. Tu z pomocą przychodzi właśnie fotowoltaika. Dla biznesu to zdecydowanie najkrótszy czas zwrotu z inwestycji, ze względu na szczytową moc produkcji oraz wykorzystanie energii przypadające w trakcie dnia. Nie bez znaczenia jest tu też fakt, że technologia ta jest jedną z najmniej awaryjnych i jednocześnie najbardziej trwałych – średni czas funkcjonowania panelu fotowoltaicznego to obecnie ponad 20 lat.

Chcesz otrzymać dedykowaną ofertę techniczną?

Ukształtowane przez praktykę kompetencje, wypracowane procesy biznesowe i zaufany zespół pozwalają nam wnieść nową jakość na rodzący się rynek Polski, oraz gwarantować sukces inwestycji w fotowoltaikę.