Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Miliard złotych – taką sumę rząd  przeznaczy na program „Mój Prąd”, który zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Jak postarać się o dodatkowe środki na ten cel?

Jak zapewniają Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska głównym celem programu jest zachęcenie do zwiększenia produkcji energii z słonecznej na potrzeby odbiorców indywidualnych. Mogą się oni starać o zwrot  50% kosztów instalacji, lecz w praktyce zwrot nie może przekraczać kwoty  5 000 zł. Budżet programu to miliard złotych.

Jak postarać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą starać się mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej w przedziale od 2 kW do 10kW. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty zakupu i montażu inwestycji. Aby inwestycja mogła wziąć udział w naborze do programu, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy z nich zakłada, że wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinansowania na ten cel z innego źródła. Drugim warunkiem jest to, że inwestycja nie może zostać zakończona na moment ogłoszenia naboru, lecz musi być zakończona na  moment złożenia wniosku o wsparcie z programu rządowego. W  praktyce oznacza to, że pod uwagę będą brane jedynie te wnioski, które dotyczą funkcjonujących już instalacji, której koszty zostały poniesione po 23 lipca 2019 roku. Wymagana jest również podpisana umowa z dystrybutorem energii.  Ponadto urządzenia, które są przedmiotem wniosku, nie mogą być wyprodukowane później niż 24 miesiące przed instalacją.

Program zastrzega również, że dofinansowanie nie może dotyczyć wzrostu mocy już funkcjonującej instalacji.  Wnioskodawca musi liczyć się również z tym, że ubiegając się o dofinansowanie wyraża zgodę na potencjalną kontrolę inwestycji do 3 lat od dnia wypłaty środków.

Na razie brak informacji czy dofinansowanie będzie również przedmiotem opodatkowania, czy będzie korzystać ze zwolnienia.

Ministerstwo zapowiada, że wnioski o wypłatę środków w ramach programu będzie można składać na przełomie sierpnia i września.

Czy program zadziała w praktyce?

Eksperci fotowoltaiki są zdania, że program może skrócić okres zwrotu inwestycji w panele słoneczne. Dla niektórych może być to skuteczny bodziec do założenia instalacji, dla innych gra niewarta zachodu. Choć uwagi niektórym nie umknie fakt, że to nie przypadek, że rząd ogłasza tak hojny program tuż przed wyborami parlamentarnymi, warto docenić potencjalny efekt, który może wywołać.

Jeśli są Państwo zainteresowani instalacją paneli słonecznych na własne potrzebny, prosimy o kontakt z naszymi doświadczonymi konsultantami. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email