Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

A gdyby tak samemu zacząć produkować prąd? Rozliczanie się z dostawcą energii nabrałoby zupełnie innego wymiaru. Zyski? Oczywiście dbałość o środowisko, a do tego… dołączamy do modnego grona prosumentów. To się może udać!

Tytułem wstępu

Pojęcie prosumpcja pochodzi z połączenia dwóch wyrazów: produkcji i konsumpcji. Książkową definicję tego pojęcia zawdzięczamy Alvinowi Tofflerowi, który opisał prosumpcję jako zjawisko zaangażowania konsumentów w proces produkcji, aż do zatarcia różnic między dwoma zjawiskami. Za pierwszych prosumentów można uznać rolników, którzy pracując na roli produkowali żywność, której później byli konsumentami.

Oprócz rolnictwa, idea prosumcji jest widoczna w wielu gałęziach gospodarki, jak np. w e-usługach. Z prosumentem spotkamy się również przy okazji omawiania odnawialnych źródeł energii.

Prosument a OZE

Zgodnie z ustawą z 22 czerwca 2016 r. o odnawialnych źródłach energii za prosumenta uważa się „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą”. Prosument nie może czerpać korzyści materialnych ze sprzedaży nadwyżki energii do sieci. Cała transakcja opiera się wyłącznie w oparciu o system bezgotówkowy. Prosument z siecią energetyczną rozlicza się w oparciu o tzw. system opustów. Działa on na podstawie bilansu – tego, ile energii prosument pobiera z sieci oraz ile do niej odprowadza. Sprzedawca energii rozlicza energię w stosunku 1 do 0,7. Jedynym ustawowym wyłączeniem jest mikroinstalacja, o łącznej mocy nie większej niż 10kW. Na koniec danego okresu rozliczeniowego widoczne będą oszczędności, w postaci nadwyżki energii, które wygenerował prosument.

Nadwyżka energii nie jest dla prosumenta przychodem, w rozumieniu przepisów podatkowych. W praktyce dysponuje nimi sprzedawca, który pokrywa nimi koszty rozliczenia i opłat dystrybucyjnych.

Czy to się opłaca?

Produkcja energii na własny użytek może okazać się również bardzo opłacalna inwestycją. Oczywiście potrzeba do tego trochę czasu, aby zobaczyć jej wymierne korzyści. Należy zrobić solidny biznesplan i skrupulatnie go realizować. Z pomocą mogą przyjść również dofinansowania na budowę i montaż własnej instalacji. Oferuje je, między innymi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z pewnością za inwestowanie w produkcję, a zarazem konsumpcję odnawialnych źródeł energii wdzięczne będzie środowisko. Nie od dzisiaj wiadomo, że OZE są przyszłością naszej planety.

Źródła:

https://www.federacja-konsumentow.org.pl/prosument/

ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email