FAQ

Słoneczna encyklopedia

Fotowoltaika pozwala wyprodukować prąd we własnym zakresie, za pomocą energii słonecznej. Energia elektryczna uzyskana w ten sposób może być wykorzystywana na bieżąco w gospodarstwie domowym lub magazynowana.

Fotowoltaika może zostać zamontowana zarówno na dachu, jak i na gruncie. Ważne, by żaden obiekt nie przysłaniał paneli fotowoltaicznych. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych zagwarantuje szybszy zwrot z inwestycji.

Od wejścia w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii posiadacz mikro- instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp stał się Prosumentem, czyli jednocześnie producentem i konsumentem energii.

Dla Prosumentów stworzono dedykowany, bezgotówkowy system rozliczeń (opustów) pobranej oraz wyprodukowanej w mikro- instalacji energii elektrycznej. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się na tzw. net-meetingu, czyli w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii. Jak to działa? Właściciel mikroinstalacji wprowadza do sieci niewykorzystaną energię, która pełni funkcję akumulatora. Następnie pobiera on zgromadzoną energię, zgodnie z potrzebami. „Koszt” magazynowania energii w sieci to 20% zmagazynowanej energii dla instalacji do 10 kW oraz 30% dla instalacji powyżej 10 kW. Oznacza to, że przy instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh, a w przypadku instalacji powyżej 10 kW – 0,7 kWh.

Panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do produkcji darmowego i ekologicznego prądu. Pozyskana energia przetwarzana jest przez falownik, trafia do Twojej sieci wewnętrznej i wykorzystywana jest przez wszystkie pracujące urządzenia. Kiedy wyprodukujesz za dużo prądu (np. w letnie, słoneczne dni), nadwyżkę magazynujesz w sieci publicznej

Jednostka kWp (kilowatt peak) to moc szczytowa, czyli maksymalna, z jaką mogą pracować panele słoneczne. Określa się ją w warunkach pomiarowych STC (Standard Test Conditions), czyli przy optymalnym nasłonecznieniu – 1000 W/m2 i temperaturze modułu fotowoltaicznego, wynoszącej dokładnie 25°C.

Jednostki kWp używa się także w odniesieniu do całego pola paneli fotowoltaicznych w instalacji, np. instalacja o mocy 1️ kWp lub 3️ kWp.

Instalację fotowoltaiczną można zamontować na: dachu skośnym i płaskim, elewacji, balkonie oraz gruncie stosując do tego odpowiednio dobrane stelaże.

Instalacja fotowoltaiczna do 50 kWp nie wymaga pozwolenia budowlanego. Niezależnie od miejsca montażu jednym warunkiem jest wysokość samej konstrukcji, która nie może przekroczyć 3 m.

Instalacje powyżej 50 kWp wymagają pozwolenia na budowę i koncesji.

Tak, ponieważ odpowiedni kąt gwarantuje wydajną pracę paneli. Każdy panel fotowoltaiczny powinien być nachylony pod kątem 20-45o, aby działać poprawnie oraz z największą wydajnością. Oczywiście wszystko zależy od kształtu dachu budynku. Kąt nachylenia można regulować poprzez wsporcze konstrukcje, na których montowane są moduły.

Instalacje powyżej 50 kWp wymagają pozwolenia na budowę i koncesji.

Bilans energetyczny to analiza przepływu energii zachodzącego podczas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

W systemach fotowoltaicznych efektywność to stosunek energii wyjściowej do energii wejściowej panelu słonecznego, wyrażana w procentach.

Roczny uzysk energii to 1000 kWh z 1 kWp, ale wiele zależy od umiejscowienia i nasłonecznienia paneli.

Bez magazynu – w przypadku, gdy produkcja energii z fotowoltaiki przekracza bieżącą konsumpcję nadwyżka gromadzona jest w sieci energetycznej skąd możesz ją sobie odebrać w systemie opustów. Jako prosument otrzymujesz opust:
• 0,8 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii (w przypadku instalacji do 10 kW),
• 0,7 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii (w przypadku instalacji od 10 do 50 kW).

Z magazynem – w przypadku, gdy produkcja energii z fotowoltaiki przekracza bieżącą konsumpcję nadwyżka gromadzona jest w magazynie, skąd możesz ją odebrać w 100%. Jeśli magazyn zostanie w pełni naładowany nadwyżka energii trafi do sieci, z której 80% energii wróci do Ciebie z powrotem.

Net-metering to zasada, w oparciu o którą rozliczysz wyprodukowane przez Twoją instalację PV nadwyżki prądu, które trafią do sieci publicznej. Zgodnie z zapisami ustawy o OZE, za każdą przesłaną do sieci 1 kWh otrzymasz za darmo:
• 0,8 kWh w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp,
• 0,7 kWh przy instalacji 10-50 kWp.

Cena instalacji fotowoltaicznej zależy od bardzo wielu czynników takich jak nasłonecznienie dachu, jego pokrycie, zapotrzebowanie energetyczne, itp. Na jej cenęt wpływają również koszty: paneli (modułów) fotowoltaicznych, falownika (inaczej inwertera), konstrukcji mocującej wraz z okablowaniem i akcesoriami oraz montażu instalacji.

Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, którzy dobiorą odpowiednie rozwiązanie do Państwa potrzeb.

W Polsce od lat działają krajowe i regionalne programy pomocowe, dzięki którym można pozyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Jednym z najpopularniejszych jest program „Mój Prąd”, z którego możesz otrzymać aż 5️ tys. zł dotacji! Ważne – wnioski można składać tylko do 18 grudnia 2020 r.

Dodatkowo od 2019 roku obowiązuje ulga termoizolacyjna, w ramach której możesz odliczyć od podatku dochodowego nawet do 5️3 tys. złotych.

Wymiana licznika na dwukierunkowy jest bezpłatna i realizuje ją zakład energetyczny. W tej sprawie nieodpłatnie złożymy za Ciebie odpowiedni wniosek.

W momencie wymiany licznika, pracownik zakładu energetycznego uruchamia instalację dla sprawdzenia poprawnego jej działania. Od tego momentu instalacja powinna być włączona i działać nieprzerwalnie.

Instalacja fotowoltaiczna i energia ze słońca to obniżenie opłat za energię elektryczną niemal do zera. Na twoich rachunkach pozostaną opłaty stałe za dystrybucję oraz korzystanie z sieci

Panele fotowoltaiczne

Najważniejszą częścią instalacji są panele fotowoltaiczne, które stanowią połączony ze sobą system pojedynczych modułów. Są one odpowiedzialne za przechwytywanie energii drzemiącej w promieniach słonecznych oraz przetwarzanie jej w prąd stały. W nocy pozostają „uśpione”, aż do pojawienia się pierwszych oznak światła dziennego.

Panele to najbardziej kosztowna część instalacji. Ilość potrzebnych paneli słonecznych zależy od tego jakie jest zapotrzebowanie na energię w Twoim gospodarstwie domowym. W ten sposób wyznacza się maksymalną moc systemu. Typowy moduł fotowoltaiczny ma około 1,6 metra długości i około 1 metra szerokości.

Panele można zainstalować na dachu budynku lub na gruncie.

Falownik/inwerter

Sercem instalacji fotowoltaicznej jest falownik/inwerter dwukierunkowy. Odpowiada on za zmianę prądu stałego w prąd zmienny – wymagany przez wszystkie domowe urządzenia.

Niektóre z inwerterów posiadają moduł wi-fi, który umożliwia podłączenie instalacji do sieci internetowej oraz obserwowanie uzysków z instalacji na stronie www lub specjalnej aplikacji na telefon.

System montażowy

System montażu to bardzo ważna część instalacji. Zapewnia on prawidłowe zamocowanie paneli fotowoltaicznych, ich wentylację oraz utrzymanie na miejscu podczas burzy lub silnego wiatru.

W zależności od pokrycia dachu oraz jego nachylenia dobierany jest odpowiedni system mocowania. Systemy mocujące na grunt lub płaski dach zazwyczaj nie potrzebują przytwierdzania do podłoża czy dachu. W zamian posiadają odpowiedni balast, który równoważy ich ciężar. Dach płaski musi posiadać wtedy odpowiednią wytrzymałość na dodatkowe obciążenie.

Okablowanie i zabezpieczenia

Kolejny element instalacji to okablowanie, w skład którego wchodzi:
• okablowanie części stałoprądowej (DC) łączące panele PV z falownikiem. Ten przewód znajduje się głównie na zewnątrz, dlatego niezmiernie ważna jest odpowiednia izolacja zabezpieczająca go przed działaniem ekstremalnych warunków zewnętrznych.
• okablowanie części zmiennoprądowej (AC) pomiędzy falownikiem a rozdzielnią (skrzynką bezpieczników).
W skrzynkach DC umieszczane są zabezpieczenia systemu fotowoltaicznego. Bardzo ważne jest stosowanie dodatkowych zabezpieczeń chroniących całość instalacji przed potencjalnymi usterkami – to gwarancje długoletniej żywotności instalacji.

Jest to instalacja fotowoltaiczna całkowicie odłączona od zewnętrznej sieci energetycznej. Bazuje w 100% na instalacji fotowoltaicznej podłączonej do akumulatora. Ten typ systemów fotowoltaicznych stosowany jest przede wszystkim w lokalizacjach, dla których koszty podłączenia do sieci elektrycznej są zbyt duże lub ich podłączenie w ogóle jest niemożliwe. Przykładami zastosowania instalacji są domy letniskowe, schroniska górskie oraz pokłady statków i jachtów. Instalacjami off-gridowymi są również wszelkiego rodzaju uliczne lampy solarne LED.

Instalacja on-grid jest to instalacja PV podłączona do sieci energetycznej. W skład takiej instalacji wchodzą panele fotowoltaiczne, inwerter, konstrukcja mocująca oraz licznik dwukierunkowy. Panele fotowoltaiczne, gromadząc promienie słoneczne, produkują prąd stały. Za pomocą inwertera jest on konwertowany na prąd zmienny, który płynie w sieci energetycznej i który jest używany w naszych domach. Nadmiar wyprodukowanej energii jest przekazywany do sieci energetycznej przechodząc przez licznik dwukierunkowy. Za jego pomocą zliczany jest prąd pobrany z sieci i ten wyprodukowany, dzięki czemu użytkownik płaci jedynie za zużycie netto, stanowiące różnicę pomiędzy tymi dwoma wielkościami.

Instalacje te są tańsze niż instalacje off-grid, gdyż nie wymagają zakupu akumulatorów, a dodatkowo, dzięki nowym regulacjom prawnym, umożliwiają sprzedaż nadprodukcji prądu do sieci energetycznej, co pozwala obniżyć rachunki za energię.

System hybrydowy to połączenie instalacji on-grid z instalacją off-grid. Składa się z paneli fotowoltaicznych wspieranych dodatkowym zasilaniem z turbiny wiatrowej, generatora prądu lub sieci publicznej. Tego typu rozwiązania najczęściej stosuje się w miejscach o mniejszym nasłonecznieniu. Systemy hybrydowe często zasilają znaki drogowe, przejścia dla pieszych lub wiaty przystankowe. Najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu w zastosowaniach domowych jest instalacja on-grid z dodatkowym akumulatorem, pozwalającym zoptymalizować czas wykorzystania energii wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne.

Tak. Panele fotowoltaiczne pozyskują energię także ze światła rozproszonego, gdy słońce jest za chmurami.

Nie, ponieważ przy sieciach niskiego napięcia nie wytwarza się pole elektryczne, które mogłoby zaszkodzić człowiekowi lub środowisku.

Nie. Instalacja w żaden sposób nie podnosi ryzyka uderzenia w budynek. Co więcej, instalacje PV są dodatkowo zabezpieczane przed wyładowaniami i przepięciami.

Nie. Instalacje fotowoltaiczne są zaprojektowane tak, aby działały bezobsługowo i na 100% wydajnie przez min. 25 lat.

Tak. Panele fotowoltaiczne pokryte są hartowanym szkłem odpornym na ujemne temperatury i grad.

Tak. Panele produkują energię cały rok, niezależnie od pogody.

Wszystkimi przygotowaniami i formalnościami zajmują się nasi eksperci. Wystarczy, że posiadasz wolną przestrzeń na instalację i przyłącz energetyczną.

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga jakiegokolwiek czyszczenia bądź serwisowania. Nie czyścimy modułów żadnego rodzaju chemikaliami! Mogłoby to uszkodzić folię EVA. Wszystko robi za nas deszcz.

Nie. Ma to związek m.in. z tzw. zabezpieczeniem wyspowym. W przypadku gdy pracownicy pogotowia energetycznego chcieliby naprawić linie energetyczne, a instalacja w którymś z obwodów dalej by działał, mogłoby dojść do porażenia prądem. Prąd dalej „płynąłby” w kablach. Do tego typu rozwiązań potrzebne są dodatkowe akumulatory (off-grid).

Tak. Każdy inwerter dobierany jest do danej instalacji. Jego moc warunkuje nam moc generatora, czyli modułów. Inwerter możemy przewymiarować o ok. 20%. Oznacza to, że przykładowo falownik o mocy 5kW będzie pracował sprawnie przy instalacji wielkości 6 kWp.

Farmy fotowoltaiczne to inwestycje budowane z myślą o dystrybucji wyprodukowanej energii do sieci lub zasilaniu dużych obiektów – np. zakładów przemysłowych. Elektrownie lokalizowane są na odpowiednio dużych powierzchniach – minimum kilku hektarów, a ich moc wynosi od kilkudziesięciu kilowatów (kWp) do kilku megawatów (MW). Montaż elektrowni słonecznych jest usługą dedykowaną inwestorom oraz odbiorcom instytucjonalnym, inaczej niż małe, przydomowe instalacje fotowoltaiczne, których moc nie przekracza kilkudziesięciu kWp.

Korzyści finansowe są bardzo oczywiste. Zwrot z inwestycji wynosi maksymalnie 9-10 lat. Potem można cieszyć się tanią i odnawialną energią. Fotowoltaiczne farmy mają jednak szereg innych zalet, przede wszystkim nie przyczyniają się do negatywnych skutków zmian klimatycznych, co w szerszej perspektywie ma ogromne znaczenie. Ponadto farmy solarne produkują czystą energię, tym samym nie wytwarzają żadnych szkodliwych substancji w wyniku zachodzących procesów. Farmy fotowoltaiczne są więc znakomitą odpowiedzią na problem smogu, który daje się we znaki zwłaszcza w większych miastach.

Panele solarne do użytku indywidualnego powstają głównie na dachach budynków. Fotowoltaiczne farmy muszą jednak zająć więcej przestrzeni, dlatego stawia się je na ziemi. Wyznaczony obszar musi przy tym spełniać szereg zaleceń. Przede wszystkim farma energetyczna może powstać na terenie płaskim. Grunt nie może być klasy wyższej niż IV. Dość często farmy powstają zatem na nieużytkach rolnych.

Oprócz tego farmy solarne powinny być wznoszone w pobliżu sieci niskiego lub średniego napięcia. Zachowanie odległości 200 m od linii energetycznej uznawane jest za wystarczające. W ten sposób można bezproblemowo podłączyć farmę do sieci. Oczywiście nie może ona zostać wybudowana na zacienionym miejscu, gdyż w sąsiedztwie budynków czy drzew nie spełniałyby swojej funkcji.

System paneli pracuje wykorzystując światło słoneczne. Promienie słoneczne są z punktu widzenia fizyki falami elektromagnetycznymi, które niosą ze sobą pewną porcję energii.

Stosując warstwy zbudowane z odpowiednich substancji można wywołać efekt wybicia elektronów atomów tych warstw pod wpływem światła, które niesie ze sobą energię. Ten ruch elektronów to właśnie prąd, który następnie wyłapywany jest przez system przekaźników energii i odprowadzany do transformatorów.

Intensywność tego procesu zależy głównie od intensywności oświetlenia, rozmiarów powierzchni paneli fotowoltaicznych a także ich własności fizycznych, takich jak odporność na czynniki pogodowe, czystość paneli.

Oprócz tego farmy solarne powinny być wznoszone w pobliżu sieci niskiego lub średniego napięcia. Zachowanie odległości 200 m od linii energetycznej uznawane jest za wystarczające. W ten sposób można bezproblemowo podłączyć farmę do sieci. Oczywiście nie może ona zostać wybudowana na zacienionym miejscu, gdyż w sąsiedztwie budynków czy drzew nie spełniałyby swojej funkcji.

Takie pytania zadaje sobie dziś wielu przedsiębiorców, rolników czy też właścicieli nieruchomości. Fakt jest taki, że nie ma biznesu bez ryzyka, jednak w przypadku paneli słonecznych jest ono bardzo niskie i z biegiem kolejnych lat nadal może się zmniejszać.

Przy atrakcyjnych warunkach dofinansowania elektrownia fotowoltaiczna powinna zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 10-11 lat. Inwestor osiąga więc rentowność na poziomie 9%. Jest to zatem atrakcyjniejsza alternatywa np. dla inwestycji w mieszkania na wynajem, gdzie stopy zwrotu powoli spadają do 3-4,5%.

Tak. Oczywiście do najefektywniejszej pracy elektrowni potrzeba klimatu ze stałym dostępem do słońca, dlatego bardzo często duże elektrownie fotowoltaiczne budowane są w strefach klimatu zwrotnikowego. Nie oznacza to jednak, że w Polsce jest to inwestycja skazana na straty.

Po pierwsze, pomimo zmiennej pogody, również na naszych szerokościach mamy sporo słonecznych dni. Po drugie, nawet w przypadku ograniczonego dostępu do słońca, przy zachmurzonym niebie, część promieni świetlnych nadal przedostaje się do powierzchni ziemi. Tak zwane światło rozproszone występuje w atmosferze ziemskiej nawet przy znacznym zachmurzeniu i może również generować prąd poprzez panele słoneczne.

Nie. Badania dowodzą, że farma energetyczna wytwarza pole elektromagnetyczne o częstotliwości zaledwie 50 Hz. Czyli tak duże, jak każdego innego urządzenia domowego, w tym telewizora czy lodówki. Farma fotowoltaiczna jest więc w 100% bezpieczna w użytkowaniu.