Ulga termomodernizacyjna

30 kwietnia mija termin rozliczenia rocznej deklaracji podatkowej. Po raz pierwszy podatnicy mogą rozliczyć w niej ulgę termomodernizacyjną. Kto konkretnie ma do tego prawo? Ile może ona wynieść? O szczegółach przeczytacie w naszym najnowszym artykule.  Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?  Do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej mają prawo właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy ponieśli […]

Panele fotowoltaiczne z 8% stawką VAT

Kolejny ukłon w stronę prosumentów. Sejm uchwalił prawo ujednolicające stawkę podatku VAT na panele fotowoltaiczne. Od teraz VAT na nie będzie wynosił 8%.  Dotychczas stawka podatku była uzależniona od powierzchni użytkowej, na której panele miałyby być zainstalowane.  Z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8% mogły korzystać jedynie obiekty budowlane, które są objęte społecznym programem mieszkaniowym, czyli: […]

Nowelizacja ustawy o OZE szansą dla małych i średnich firm

29 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która rozszerza definicję prosumenta, włączając w jej krąg sektor małych i średnich przedsiębiorstw.  Zgodnie z nową definicją ustawową prosument jest odbiorcą końcowym, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na potrzebny własne w mikroinstalacji. Dodatkowo powstałe nadwyżki może magazynować lub sprzedawać sprzedawcy zobowiązanemu, lub […]

Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze

Nawet 30 tysięcy złotych – na takie dofinansowanie mogą liczyć osoby, którzy planują zainwestować w poprawę efektywności energetycznej swojego domu.  Program Czyste Powietrze ma na celu dofinansować przedsięwzięcia, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Program jest podzielony na dwie części. Do tej pory ogłoszono nabór jedynie do pierwszej.  Do […]

Miliard złotych na rozwój fotowoltaiki

Miliard złotych – taką sumę rząd przeznaczy na program „Mój Prąd”, który zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Jak postarać się o dodatkowe środki na ten cel? Jak zapewniają Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska głównym celem programu jest zachęcenie do zwiększenia produkcji energii słonecznej na potrzeby odbiorców indywidualnych. Mogą się oni starać o zwrot 50% kosztów […]

I Ty możesz zostać prosumentem!

A gdyby tak samemu zacząć produkować prąd? Rozliczanie się z dostawcą energii nabrałoby zupełnie innego wymiaru. Zyski? Oczywiście dbałość o środowisko, a do tego… dołączamy do modnego grona prosumentów. To się może udać! Tytułem wstępu Pojęcie prosumpcja pochodzi z połączenia dwóch wyrazów: produkcji i konsumpcji. Książkową definicję tego pojęcia zawdzięczamy Alvinowi Tofflerowi, który opisał prosumpcję jako […]